September 2nd, 2006

what say you?
  • nboyko

(no subject)

albinos
  • ehvh

Продолжаем освещать сермяжные думы руССких пиССателей

Нашему дорогому борцу за Фофудью, иССтинно РуССкому ПиССателю-сказочнику [info]Доктору Ливси, надоели бесполезные разговоры с малограмотными украми и межнациональные конфликты, поэтому ПиССатель взялся за межконфессиальные встал на защиту Русского Православия и Священной Фофудьи.

Если наши дети не будут носить Фофудью, то наши онуки будуть носити вишиванку!!
фенікс

Адміністратівноє

*І.З.І.Ж.Б.К.
Трі дєвіцьі под окномъ Смотрітєлі інстітута благородньіх дєвіцъ Модераторьі сообщєства в полномъ составє нашлі время собраться і сформуліровать правіла повєдєнія участніковъ
Ітакъ, вкушайтє, братіє і сєстріє:

1. Своїхъ нє обіжать: ні злимъ, громкімъ словомъ, ні добримъ тіхімъ матомъ.

2. Нє флудіть, нє флейміть, нє спаміть Нє растєкаться мьісію по дрєву, ібо каждоє поганоє дрєво будєтъ нємєдлєнно вьікорчєвано, вьісушено, сожжено і развєяно.

3. Рєшенія модераторовъ нє обсуждать. Да і зачєм іхъ обсуждать?..

4. Нє пазоріть почьотноє званіє фофудьїста тупимі жидобандеровскімі шуткамі.

5. І ГЛАВНОЄ СВЯТОЄ ПРАВІЛО: ПРОСНУЛСЯ, УМЬІЛСЯ, СЄЛЪ ЗА КОМПЬЮТЕР: ПРОПІАРЬ ФОФУДЬЮ!!!

Прінятиє сокращєнія:

І.З.Т. —
ізвінітє за тавтологію
В.В.П. — Вождь Всєх Патріотовъ
Н.П.Е.С. — нє побоюсь етого слова
І.З.І.Ж.Б.К. — ізвінітє за іспользованіє жидобандеровской клавіатурьі

Правіла вступают в дєйствіє с момєнта опублікованія, і нинє, і прісно, і вовєкі вєковъ, Н.П.Е.С.
Тому-що: іліктарат™, iliktarat

Всєхвальний сєй текст отмєчу, всяко похвали достойний. Кнігочійствуйтє братія, і да воздасцо!

“БУДУТ ЛИ НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ВКУШАТЬ ИЛИ ЖРАТЬ”
Приходит молодой, здоровый человек на богослужение и вдруг обнаруживает, что не выстоять ему два часа в храме - и ломает-то его, бедного, и крутит, и поясница болит так, что, кажется, сейчас сломается.

Диавол подсказывает: Нет - эти утомительные богослужения не для тебя. Даи не понимаешь ты ведь ровным счетом ничего, что они там поют и читают на своем церковнославянском языке. Стоишь, как осел, и только праздно проводишь время - да еще и поясница болит. И человек решает: Может быть, Церковь с Ее богослужениями - и хорошее дело, да только очень уж трудное и непонятное - мне такого не потянуть, чего бы проще. И человек выходит из православного храма и направляется в молитвенный дом к баптистам: там тоже говорят про Христа, но только по-русски - понятно; и слушать можно, сидя в мягком, уютном кресле - приятно. И легче, и проще.